ANW Nederland respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en de cursisten die deelnemen aan een opleiding van ANW Nederland. Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door ANW Nederland als u persoonsgegevens aan ANW Nederland doorgeeft via de website of deelneemt aan een opleiding van ANW Nederland. Dat doen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website en cookies
Bij een bezoek aan onze website worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website. De website maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Door u aangeleverde persoonsgegevens
Als u informatie opvraagt via de website of zich aanmeldt voor een opleiding, vragen we persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunt u ervoor kiezen persoonlijke informatie via een berichtenveld aan ons te verstrekken om bijvoorbeeld uw cv mee te sturen.

De verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Voor welke doelen worden persoonsgegevens vastgelegd?
De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt: om vragen te beantwoorden, om informatie toe te zenden, om u in te schrijven voor een opleiding of om op uw verzoek contact met u op te nemen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
ANW Nederland bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Uw gegevens aangeleverd bij het contactformulier of aanmelding voor een opleiding worden bewaard zolang als nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening. Na afloop worden uw gegevens nog maximaal twee jaar bewaard voor analysedoeleinden.

Worden persoonsgegevens beveiligd?
ANW Nederland hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
ANW Nederland verkoopt noch verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij:

  • dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is;
  • wij daartoe gedwongen worden door een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek van een opsporingsautoriteit.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail of per post. Zie onderstaande contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2022.

Onze contactgegevens zijn:
ANW Nederland
Zandvoorter Allee 1A
2106 BT Heemstede
T 085 77 31 880
M staf@anwnederland.nl