Over ANW Nederland

Wij bieden ondersteuning zodat continuïteit in de medische generalistische zorg gewaarborgd is en blijft. Wij zijn gericht op samenwerking en partnerships, waarbij kwaliteit voorop staat en de klant altijd de regie houdt.  Wij zijn het beste alternatief als er sprake is van onderbezetting of geen bezetting.

ANW Nederland is in 2013 opgericht. Aanleiding voor de oprichting was de schaarste die ontstond aan waarnemers in Verpleeg- en Verzorgingstehuizen door onder meer een CAO-wijziging. Bovendien was er een toenemende behoefte aan samenwerking. Door een overname is de dienstverlening door doktersassistenten op afstand ook tot het dienstenpakket gaan behoren. Bovendien eisen zorgverzekeraars een steeds betere bereikbaarheid van huisartspraktijken.

Waar staan we nu?

Voor de Verzorg- en Verpleegsector biedt ANW Nederland een landelijk dekkend netwerk. Wij richten ons op diensten buiten kantoortijden. Als ANW Nederland hebben wij een uniek concept ontwikkeld voor deze bereikbaarheidsdiensten. Ons concept is altijd maatwerk!

Wij nemen de volledige organisatie van avond-, nacht- en weekenddiensten van de artsen over. De kwaliteit van de bereikbaarheidsdiensten gaat omhoog en de kosten blijven overzichtelijk. ANW Nederland is geen uitzendbureau.

Om de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken en huisartsenposten te verbeteren, hebben wij doktersassistenten in dienst die zowel op locatie als telefonisch vanuit ons callcenter in Heemstede ondersteuning bieden. Daarnaast bemiddelen wij bij waarnemingen voor huisartsen en huisartsenposten, zowel op locatie als op afstand. 

Waar gaan we naar toe?

Wij willen een steeds grotere bijdrage leveren aan de innovatie, bereikbaarheid en continuïteit van de medische zorg in Nederland. Wij geloven daarbij dat de door de Minister van VWS gegeven toekomstschets waarbij we migreren naar regionale centra voor generalistisch medische zorg, waarheid zal worden. Hoe lang dat nog op zich laat wachten, weten ook wij niet. De weg ernaar toe verkennen we graag samen met onze opdrachtgevers en met onze partners. En ondertussen blijven wij u helpen vanuit het hier en nu.

Dat blijven we doen door artsen en ervaren specialisten ouderengeneeskunde beschikbaar te houden voor de Avond-, Nacht- en Weekenddiensten. Dat blijven we doen door voor huisartsenpraktijken de doktersassistentes op afstand beschikbaar te houden. Zie ons aanbod Hulp voor Huisartsen.

Om die bijdrage te leveren aan innovatie, bereikbaarheid en continuïteit van de medische zorg in Nederland hebben we onze staf uitgebreid met vakinhoudelijke deskundigen.