Verbetertraject doktersassistenten

Een belangrijk onderdeel van uw huisartsenpraktijk is de (telefonische) triage door uw doktersassistente. Door deze triage verder te optimaliseren, krijgt uw doktersassistente meer tijd voor de andere werkzaamheden binnen uw praktijk en wordt u als huisarts minder belast. Daarbij besteden wij onder meer aandacht aan het efficiënt voeren van het triagegesprek, het daadkrachtig geven van zelfzorgadviezen en een efficiënte agendaplanning.

Voor het optimaliseren van de triage binnen uw praktijk, hanteren wij drie stappen.

Optimaliseren triage

Stap 1 – Hier willen we naar toe

U heeft voor ogen waar een goede triage aan moet voldoen. Wij brengen onze expertise mee en samen met u brengen we in kaart wat er gewijzigd moet worden en hoe we dat aanpakken en implementeren in uw praktijk. De afspraken rondom het goed uitvoeren van een triage en de werkzaamheden die daaruit volgen, worden onderdeel van de werkafspraken die binnen uw praktijk gelden.

Stap 2 – Zo leren wij hier

Voor uw doktersassistenten verzorgen wij drie gezamenlijke leersessies en drie individuele begeleidingssessies. Daarin staat de juiste uitvoering van het eigen werkpakket centraal. De vereiste kennis en gevraagde kwaliteit van de triage, het belang en de uitleg van de uniforme werkafspraken, het gespreksmodel, de verslaglegging en de overlegmethoden intern en extern worden behandeld. Zo nodig kan ook gebruik gemaakt worden van een e-learning module gericht op het juiste gebruik van de NHG-wijzer.

Naast de vereiste kennis is er ook aandacht voor synergie in taakuitvoering en samenwerking; zowel tussen de doktersassistenten onderling als in interactie met de huisartsen. In de individuele begeleidingssessies focussen we op persoonlijke feedback; doornemen van individuele verbeterpunten en resultaten van onze individuele uitvoerings-audit.

Meer weten over dit verbetertraject?