De effectieve doktersassistent

Het beroep van doktersassistent is sterk in ontwikkeling. De zorgvraag in Nederland groeit en er is een enorm tekort aan huisartsen. De druk op huisartsenpraktijken neemt toe en er wordt een groter beroep gedaan op de doktersassistent als eerste aanspreekpunt voor de patiënt: het takenpakket verbreedt en de doktersassistent krijgt meer en meer de rol van spelverdeler binnen de huisartsenpraktijk. Op die manier wordt de beschikbare capaciteit in de praktijk goed ingezet en kan de patiënt op optimale zorg rekenen.

Hulp voor Huisartsen is een initiatief van ANW Nederland: dienstverlening om de kwaliteit, de continuïteit en de bereikbaarheid van de eerstelijnszorg te bevorderen. Door het beschikbaar stellen van de ‘doktersassistent op afstand’, maar ook door Praktijk Innovatie en Advies. Voor huisartsenpraktijken die hun doktersassistenten beter willen inzetten, heeft Hulp voor Huisartsen de training De Effectieve Doktersassistent ontwikkeld.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ANW Nederland staat vermeld in het Register Instellingen.

Doel en inhoud training De Effectieve Doktersassistent

Het doel van de training is een betere inzet en kwaliteit van de doktersassistent, door:

  • een effectieve telefonische triage
  • kwalitatief goede zelfzorgadviezen
  • een slimme agendaplanning
  • een correcte afhandeling van declaraties
  • protocollair werken
  • een professionele werkhouding

Voor wie is deze training

De training is bedoeld voor doktersassistenten in een huisartsenpraktijk. Van de deelnemers wordt een afgeronde opleiding doktersassistent op MBO-4 niveau verwacht. De Effectieve Doktersassistent is een training op MBO-plus werk- en denkniveau.

Hulp voor Huisartsen biedt de training op twee manieren aan:

  • als incompany training: dat betekent dat we de training verzorgen voor een team van doktersassistenten uit een huisartsenpraktijk;
  • open inschrijving: een doktersassistent kan zich individueel inschrijven. Hulp voor Huisartsen organiseert de training een aantal malen per jaar, op verschillende plekken in het land. Voor de training met open inschrijving zijn minimaal acht deelnemers vereist.

Per groep kunnen maximaal 12 doktersassistenten deelnemen.

Inhoud van de training

De training De Effectieve Doktersassistent bestaat uit vijf lesblokken van vier uur.

Deel 1

Introductie op de training.

Triage op de dagpraktijk: praktisch werken met de NHG-triagewijzer en gesprekstechnieken.

Deel 2

De ABCDE-methodiek: systematisch uitvragen en beoordelen.

Het triagegespreksmodel: urgentie- en diagnosedenken; het achterhalen van het toestandsbeeld van de patiënt; hoe te handelen bij verslechtering van de patiënt.

Deel 3

Bondig en volledig registreren met behulp van de SOEP-status.

Correct declareren.

Het geven van zelfzorgadviezen.

Deel 4

Agendaplanning en urgentie; een behapbare werkdruk voor de zorgprofessional.

Medisch inhoudelijke kennis: ingangsklachten en ziektebeelden; urgentiebepaling.

Deel 5

Overdracht naar huisarts en ketenpartners: schriftelijke verslaglegging en mondeling overleg met huisarts en zorginstelling.

Protocollair werken en de eigen rol daarin.

De training is een vorm van blended learning: een mix van klassikaal leren en e-learning. Elk lesblok wordt verzorgd door een ervaren en deskundige docent. Bij elk blok horen huiswerkopdrachten die via e-learning worden aangeboden. Deelnemers dienen daartoe te beschikken over een PC of laptop met internettoegang; zo nodig stelt Hulp voor Huisartsen  deze tijdelijk ter beschikking.

Van elk lesblok ontvangen de deelnemers een handout. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de NHG-triagewijzer. Als de deelnemers deze niet ter beschikking hebben, stelt Hulp voor Huisartsen deze ter beschikking.

De training De Effectieve Doktersassistent heeft een praktisch en interactief karakter en vergt een actieve opstelling van de deelnemers.

Studiebelasting en deelnemerscertificaat

Deelname aan de training betekent een studiebelasting van 20 uur voor het bijwonen van de lesblokken en gemiddeld 10 uur voor de e-learning.

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Op het certificaat staat aangegeven welke onderdelen de deelnemer heeft afgerond.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 1.250,00 per deelnemer, inclusief cursusmateriaal. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd (ANW Nederland is CRKBO-geregistreerd).

Als de training incompany wordt gegeven, gelden andere tarieven. Vraag een offerte aan via onderstaand mailadres.

Open inschrijving
training De Effectieve Doktersassistent

Geïnteresseerd in de incompany training
De Effectieve Doktersassistent?

– Arnold van Oudvorst, huisarts Wijk aan Zee

Het vertrek van medewerkers in onze praktijk is mede door de hulp van ANW Nederland zonder problemen verlopen. Wij werden ondersteund via telefonische triage, maar ook op locatie door hun team. Uitermate goed en professioneel, ook tijdens vakanties en bij ziekte. Persoonlijk, waarbij aan onze wensen en praktijkorganisatie zo goed mogelijk werd voldaan. Een prima ondersteunende organisatie.

– Nienke van Bergen, huisarts in Zandvoort

Goede triage en het geeft mij altijd een veilig en goed gevoel om door te schakelen. Het is een zeer prettig team van assistenten. Hardwerkend en zeer betrouwbaar.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.