Hulp voor Huisartsen introduceert nieuw e-learning-platform en verbetertrajecten ‘op locatie’

Hulp voor Huisartsen, onderdeel van ANW Nederland, biedt huisartsenpraktijken ondersteuning met de ‘Doktersassistent op afstand’. In 2021 ging het Leercentrum voor stagiaires en medewerkers van start. Nu introduceert Hulp voor Huisartsen het e-learning platform ‘De zorg leert’ om assistentes naar een hoger niveau te brengen. Bovendien biedt de organisatie speciaal voor huisartspraktijken en gezondheidscentra de mogelijkheid voor het verbetertraject Werkwijze Doktersassistenten op locatie.

 

Hulp voor Huisartsen is bekend van de ‘Doktersassistent op Afstand’. Deze doktersassistenten fungeren vaak als een flexibele schil om de piekmomenten in de praktijk op te vangen, bij verzuim of bij personeelsverloop. Daarbij worden praktijken telefonisch ondersteund door een assistente, die patiënten te woord staat, triage kan doen en afspraken kan inplannen. Hulp voor Huisartsen beschikt sinds vorig jaar ook over een eigen Leercentrum, waarmee het stagiaires die de opleiding tot doktersassistente volgen, een veilige leerroute verschaft.

E-learningsplatform

Nu introduceert Hulp voor Huisartsen ook een apart e-learning-platform ‘De zorg leert’, in combinatie met verbetertrajecten ‘op locatie’. ‘Zo helpen we huisartsenpraktijken kwalitatief nog beter invulling te geven aan hun patiëntenzorg,’ schetst Dennis Meester, manager van Hulp voor Huisartsen. ‘We hebben kwalitatief goede doktersassistenten in huis, die door alle huisartsen kunnen worden ingehuurd. We steken veel energie in de ontwikkeling van doktersassistentes en stagiaires. We ondersteunen ze vanuit het Leercentrum en nu ook met het e-learning-platform. Voor huisartsen en gezondheidscentra staan we op allerlei manieren klaar om te helpen invulling te geven aan de patiëntenzorg.’

Jessica Haverkamp, manager kwaliteit bij Hulp voor Huisartsen, heeft een programma aan e-learnings ontwikkeld en is medeoprichter van ‘De zorg leert’. De eerste e-learnings zijn ‘Voorbereiding op triage’, ‘Pijn en behandeling’, ‘ABCDE-training’, ‘Overlegstructuren met hulpverleners’ en ‘Zelfzorgadviezen’. ‘Deze modules hebben we uitgebreid getest en zullen we de komende tijd uitbreiden met nieuwe. Met die e-learnings helpen we doktersassistenten hun kwaliteiten en vaardigheden naar een hoger niveau te brengen.’

Verbetertrajecten 

De verbetertrajecten ‘Werkwijze Doktersassistenten’ zijn nu ook toegevoegd aan het aanbod, vervolgt Meester. ‘Meestal starten we met de Quick Scan ‘Werkwijze Doktersassistenten’. We maken dan een analyse gericht op het functioneren van de doktersassistent, in relatie tot de huisarts en andere disciplines. Met die analyse komen we tot een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Een verbetertraject sluit op deze manier altijd maximaal aan op de feitelijke situatie in de praktijk, maatschap of gezondheidscentrum. De doktersassistenten worden in de praktijk getraind, ook op het gebied van een effectieve en efficiënte samenwerking met de huisarts en de praktijkmanager.’
‘Zo nodig ondersteunen we de maatschap met één of meerdere doktersassistenten op afstand, zodat de patiënt de praktijk kan blijven bereiken als de vaste collega’s getraind worden. Wat we doen is dus heel veelzijdig en breed, zowel door ondersteuning met e-learnings, als met gekwalificeerd personeel dat de praktijk of het centrum kan ondersteunen.’

Analyse en voorbereiding

Jessica Haverkamp vertelt hoe zo’n verbetertraject verloopt. ‘Bij de quickscan en de hulpvraag van de praktijk nemen we bij alle medewerkers een interview af. Een hulpvraag kan zijn: “De kwaliteit van de triage is niet voldoende. Kunnen jullie onze doktersassistentes hierin trainen?” We kijken naar kwalitatief goed, veilig en efficiënt werken. Welke inhoudelijke verbeteringen zijn wenselijk en mogelijk? Welke tijdswinst is er te behalen bij de doktersassistenten? Op basis van de interviews brengen we een rapportage uit. Daarin adviseren we om bepaalde stappen te zetten, waarmee de praktijk vooruitgaat. Ten slotte geven we een presentatie aan de huisartsen en het team en kunnen ze besluiten tot een traject.’

Ook de praktijkmanager ontzorgen

De duur van de verbetertrajecten loopt uiteen. ‘In een kleinere praktijk zijn we misschien in vier weken klaar. Bij een grote praktijk zijn we soms negen weken drie dagen per week aan de slag. Dat kunnen trajecten zijn rond samenwerking of kwaliteit. Assistenten krijgen on the spot een gerichte training van gespecialiseerde triagisten. Daarbij kan ook een e-learning horen.‘

Praktijkmanagers hebben eveneens profijt van een verbetertraject, signaleert Haverkamp. ‘De praktijkmanager sneeuwt vaak onder op de praktijk. Het is vaak iemand die het hele team aanstuurt, maar niet per se specialist is op de zorginhoud. Gevolg is regelmatig dat de praktijkmanager tijd en kennis te kort komt om tot de gewenste verbeteringen te komen. Dan kan een verbetertraject ook voor de praktijkmanager een mooie manier zijn om versneld een verbetering door te voeren.’

Vraag achter de vraag

De belangrijke eerste stap bij een traject is altijd de analyse van de vraag, benadrukt Meester. ‘Praktijken vragen ons bijvoorbeeld of we een doktersassistent op afstand kunnen bieden. Dan vragen we eerst naar de achtergronden, bijvoorbeeld: welke telefoniecentrale heeft u en welk huisartsinformatiesysteem? Als we doorvragen blijken er vaak achterliggende problemen te spelen. Daarbij richten we ons primair op de efficiëntie van de doktersassistente, zodat ze de huisarts goed kan ontzorgen. Immers: als de assistente adequaat haar werk doet, kan de dokter zich weer meer richten op de patiënt.’