Samenwerking regio’s hard nodig om ouderenzorg te redden

De coronacrisis heeft ons gewezen op de tekortkomingen van en behoefte aan een sterkere ouderenzorg. Daarom is een nieuwe visie op de ouderenzorg belangrijk. Zet regio’s in hun kracht door domein overstijgende samenwerkingsvormen. Dat is een zeer interessant organisch proces waar samen geleerd en geïnnoveerd kan worden.

Juist in de regio’s wordt het belang van samenwerking sterk gevoeld om preventie in de ouderenzorg mogelijk te maken. Preventie in de ouderenzorg is hier minder ziektegericht en veel meer gericht op het creëren van de kwaliteit van leven met eigenheid en veiligheid. Ook het voorkómen van onnodig verlies aan zelfstandigheid en zinloze medische consumptie spelen hierin een rol.

Onnodig doorbehandelen

Ritueel protocollair, ongemotiveerd, onnodig doorbehandelen zonder communicatie met de patiënt leidt tot afname van de kwaliteit van leven, is zinloos pogen het sterven uit te stellen en belemmert waardig afscheid nemen. Het KNMG rapport ”Niet alles wat kan, hoeft” beschrijft de mechanismen hierbij.

Laat professionals over de muren daarom met en voor ouderen en hun naasten de beste zorg verlenen, persoonsgericht en integraal. Daarmee kan de oudere ondersteund door de juiste professional tot de juiste keuze komen. De dementiestrategie van VWS past hierbij.

Ouderenproof gezondheidscentra

Ik zie de transformatie van de huidige huisartsenpraktijken tot ouderenproof gezondheidscentra als basis in de regionale ouderenzorg op medisch en sociaal gebied. Juist met de multidisciplinaire en integrale benadering wordt tijdige markering van kwetsbaarheid en palliatieve fase mogelijk. Het is noodzakelijk om de consultatie door de specialisten ouderengeneeskunde hierbij beter te faciliteren en deze expertise een structurele plaats te geven.

Alle neuzen dezelfde kant op

De opleidingen zouden zich hier ook meer op moeten richten. Dat betekent dat de medische en verpleegkundige opleidingen meer oog moeten hebben voor (samenwerking in) de ouderenzorg. Dat geeft inspiratie, creativiteit, flexibiliteit met aantrekkelijke banen en organische taakherschikking.

Voor de bestaande organisaties is dit een grote uitdaging en de opdracht om gezamenlijk digitale professionele werkomgevingen te creëren; dat is pas leuk en efficiënt werken. Er moet en kan meer met minder als we dat samen doen.

Dit artikel is geschreven door Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij ANW Nederland en ZBVO.

Foto’s: ZBVO Zorg en Behandeling Voor Ouderen