Interview met Heddy Arjumand – Zorggroep Almere

“ANW Nederland neemt ons heel veel werk qua selectie van basisartsen uit handen en zorgen op tijd voor nieuwe trainees”

Wilde al van jongs af aan arts worden

Al op de basisschool wist Heddy Arjumand (58) dat hij arts wilde worden. “Dat is dus meer dan 50 jaar geleden. Ik wilde zieke mensen helpen, daarbij had een arts respect en aanzien. In eerste instantie wilde ik ook in een ziekenhuis werken, maar tijdens mijn studie veranderde dat”, vertelt Heddy.

“Voor mij is het contact met patiënten erg belangrijk. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat slechts tien minuten en door naar de volgende patiënt niet bij mij paste. Ik wilde meer tijd besteden. Overigens weet ik zeker dat elke arts dat wil trouwens. De opleiding tot huisarts vond ik te intensief en ook daar ben je min of meer gehouden aan die tien minuten gesprekken.” In 1998 ziet hij een advertentie voor de opleiding verpleeghuisgeneeskunde in Den Haag. “Ik heb gesolliciteerd en mocht starten. Mijn eerste baan was in een ouderwets verpleeghuis op de Scheveningseweg. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij de Zorggroep Almere en daar werk ik nu alweer twintig jaar.”

Nog tijd om te slapen

Zorggroep Almere is een begrip en dé zorgaanbieder in Almere, zowel van eerstelijnszorg als intramurale zorg op de verpleeghuislocaties en nog veel meer. “Inmiddels hebben we negen woonzorgcentra en is de tiende in aanbouw op het terrein van de Floriade. Dat nieuwe woonzorgcentrum biedt plek aan 120 mensen.”

Heddy is specialist ouderengeneeskunde (SO). “Mijn takenpakket bestaat uit meerdere onderdelen. Als specialist ouderengeneeskunde ben ik verantwoordelijk voor de medische patiëntenzorg op onze locaties. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de werving & selectie van SO’s en basisartsen in deze centra. Daarmee ben ik ook contactpersoon van de bedrijven en bureaus die hierin bemiddelen. Onze belangrijkste partner hiervoor is ANW Nederland in samenwerking met Auxilio. Daarnaast heeft ANW Nederland ook een groot netwerk van ervaren artsen en die dragen ze ook voor bij ons. Op dit moment verzorgen drie ervaren artsen de dagwaarneming in onze centra.”

Maar dat is niet alles. Heddy fungeert ook als supervisor voor basisartsen en verpleegkundig specialisten. Hij is samen met ANW Nederland verantwoordelijk voor de planning en het inroosteren van de artsen. “Daarnaast ben ik voorzitter van de medische vakgroep en verantwoordelijk voor beleidsmatige activiteiten, zoals het opstellen van protocollen en dergelijke. En sinds de coronacrisis ben ik ook coördinator corona voor de intramurale zorg bij Zorggroep Almere.” Op de vraag of hij nog aan slapen toekomt, lacht hij: “Ja, gelukkig wel. Ik zorg goed voor mijzelf en beweeg voldoende.”

Continuïteit van de zorg

Een van de belangrijkste redenen om trainees te plaatsen binnen de Zorggroep Almere is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. “Toen we kleiner waren en minder locaties hadden, was het goed te doen en konden we uit de voeten met 3 specialisten ouderengeneeskunde en 2 basisartsen. Maar er is schaarste in de markt en we zijn fors gegroeid, daardoor ontstonden er problemen om de continuïteit te waarborgen. Inmiddels werken we vier jaar samen met ANW Nederland voor onze bereikbaarheidsdiensten, ook voor de dagwaarneming. Gaandeweg breidt die samenwerking zich verder uit en dragen zij nu ook trainees aan. Groot voordeel is dat zij eigenlijk al het werk verrichten. Zij verzorgen de selectie, het onderwijs, de intervisie et cetera. Wij hebben uiteraard een gesprek met de kandidaten, maar de selectie is dan al gedaan. Het scheelt ons echt ongelooflijk veel tijd. Ander voordeel is ook dat wij elk half jaar nieuwe mensen, met nieuwe en frisse ideeën binnenkrijgen. Wij geven ook op tijd aan als er weer iemand vertrekt en zo is de continuïteit dus niet in het geding.”

Heel veel ervaring opdoen

“Voor de trainees die bij ons binnenkomen, is het vaak hun eerste baan. Bij ons krijgen ze de tijd om zonder de hectiek van het ziekenhuis heel veel ervaring op te doen. Ze worden begeleid door de specialist ouderengeneeskunde. Zij zijn ook voor de huisartsen het eerste aanspreekpunt als het gaat om ouderen. Zij doen dan de triage, overleggen met de SO en bespreken het advies en de behandeling en koppelen dat ook weer terug aan de huisarts. Daarnaast zorgen wij voor goede contacten en communicatie met de verpleging. Zij zijn onderdeel van het multidisciplinair overleg (MDO) en nemen hierin het voortouw onder supervisie van de SO. Die ervaring nemen ze mee in het vervolg van hun carrière. Zij zijn voor ons echt de spin in het web”, zegt Heddy.

“Wij hebben wekelijks een supervisie gesprek, zij doen zelfstandig de visites, waarbij wij als SO meekijken. Het onderling contact is hier erg laagdrempelig en zij kunnen ook zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. Wij willen graag onze ervaring overbrengen.”

Je krijgt rust

Heddy kan het iedere zorginstelling aanraden om trainees te plaatsen. “Zij brengen niet alleen nieuwe kennis mee, maar nemen ook veel praktische zorg en begeleiding uit handen. Je hebt geen stress over de continuïteit en wij zien dat de bewoners het ook als heel fijn ervaren.”


‘Met de trainees waarborgen wij de continuïteit van de zorg’